کمک به ققنوس

کمک کاری

و اجرایی

می‌توانید با پر کردن فرم زیر جهت درخواست کمک کاری و اجرایی, به انجمن ققنوس کمک کنید. کافی است روی لینک زیر کلیک کنید.

ثبت نام برای کمک کاری و اجرایی

کمک از طریق

قلک

می‌توانید با درخواست آنلاین برای قلک, به انجمن ققنوس کمک کنید. کافی است روی لینک زیر کلیک کنید.

ثبت نام برای دریافت قلک

کمک نقدی

می‌توانید با کمک نقدی و استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی, به انجمن ققنوس کمک کنید. کافی است روی لینک زیر کلیک کنید.

پرداخت اینترنتی

با ققنوس همراه شوید: