عضو شوید وارد شوید

کمک به ققنوس

کمک از طریق

بنر‌های مراسم گرامیداشت

می‌توانید با ثبت نام آنلاین برای بنر‌های گرامیداشت, به انجمن ققنوس کمک کنید. کافی است روی لینک زیر کلیک کنید.

ثبت نام برای دریافت بنر

کمک از طریق

قلک

می‌توانید با درخواست آنلاین برای قلک, به انجمن ققنوس کمک کنید. کافی است روی لینک زیر کلیک کنید.

ثبت نام برای دریافت قلک

کمک نقدی

می‌توانید با کمک نقدی و استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی, به انجمن ققنوس کمک کنید. کافی است روی لینک زیر کلیک کنید.

پرداخت اینترنتی

کمک برای اطلاع‌رسانی

در فضای دیجیتال

می‌توانید با پر کردن فرم زیر جهت اطلاع رسانی در فضای مجازی, به انجمن ققنوس کمک کنید. کافی است روی لینک زیر کلیک کنید.

ثبت نام برای همراهی آن‌لاین

کمک تخصصی

(درمان - بازتوانی)

می‌توانید با پر کردن فرم زیر جهت درخواست کمک تخصصی, به انجمن ققنوس کمک کنید. کافی است روی لینک زیر کلیک کنید.

ثبت نام برای کمک تخصصی

کمک کاری

و اجرایی

می‌توانید با پر کردن فرم زیر جهت درخواست کمک کاری و اجرایی, به انجمن ققنوس کمک کنید. کافی است روی لینک زیر کلیک کنید.

ثبت نام برای کمک کاری

با ققنوس همراه شوید: