ghoghnoosخدمات درمانی ققنوس

با توجه به اینکه سوختگی در ایران پوشش بیمه‌ای کامل ندارند, انجمن از طریق جذب کمک‌های مردمی, درمان افراد سوخته را با خدماتی مانند اعمال جراحی رایگان, پانسمان‌های موثر و مکمل‌های غذایی تسهیل می‌کند.

ghoghnoosدرخواست خدمات درمانی

برای ارسال درخواست خدمات درمانی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.

ghoghnoos 0098 (21) 22 86 38 12

ghoghnoos life@ghoghnoosngo.com

با ققنوس همراه شوید: