ghoghnoosخدمات درمانی ققنوس

با توجه به اینکه سوختگی در ایران پوشش بیمه‌ای کامل ندارند, انجمن از طریق جذب کمک‌های مردمی, درمان افراد سوخته را با خدماتی مانند اعمال جراحی رایگان, پانسمان‌های موثر و مکمل‌های غذایی تسهیل می‌کند.

تسهیل انجام جراحی های پلاستیک

شما ممکن است به علت سوختگی دچار اسکار های سوختگی، گوشت اضافه، یا چسبندگی، تغییر فرم و محدودیت حرکت شده باشید. در این شرایط می توانید در کلینیک رایگان جراحی پلاستیک ما ویزیت و در مراکز دولتی توسط جراحان پلاستیک درمان شوید. باید بدانید سوختگی هیچوقت کامل خوب نمی شود ولی با جراحی پلاستیک می تواند بهتر شود. داشتن بیمه ای پایه برای استفاده از خدمات کار را ساده تر خواهد کرد.

ghoghnoosدرخواست خدمات درمانی

برای ارسال درخواست خدمات درمانی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.

ghoghnoos 0098 (21) 22 86 38 12

ghoghnoos life@ghoghnoosngo.com

با ققنوس همراه شوید: