ghoghnoosخدمات بازتوانی ققنوس

انحمن ققنوس تلاش می کند تا با ارائه ی کاردرمانی ، فیزیوتراپی رایگان،تهیه لباس ویژه و اعمال جراحی پلاستیک رایگان، افراد سوخته را به روند عادی و طبیعی زندگی فردی بازگرداند.حمایت روانی نقش اساسی در درمان سوختگی دارد. کمک به افراد سوخته برای یافتن شغل، جلوگیری و درمان افسردگی و PTSD و مشاوره ی روانشناسی رایگان از جمله خدمات انجمن ققنوس برای تسهیل روند بازگشت افراد سوخته به جامعه است.

دورهمی و اردوهای آموزشی تفریحی

این خدمت منافع زیادی برای افراد سوخته دارد. افراد با تعداد زیادی افراد با مشکل مشابه آشنا می شوند، مشکلات و دانش خود را به مشارکت می گذارند، از تنها بودن نجات یافته و دوست پیدا می کنند، در جمع ترس کمتری برای حضور در اجتماع دارند و از افراد موفق جمع الگو می گیرند. همزمان انجمن از فرصت بدست آمده برای حمایت های روانی یا آموزش استفاده می کند.

اخبار اردوها را درسایت پیگیری و در اردوها شرکت نمایید. این اردوها برای اعضای ققنوس رایگان است.

ghoghnoosدرخواست خدمات بازتوانی

برای ارسال درخواست خدمات بازتوانی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.

ghoghnoos 0098 (21) 22 86 38 12

ghoghnoos life@ghoghnoosngo.com

با ققنوس همراه شوید: