کمپین "پویش یکم دی"
روزملی-مردمی پیشگیری از سوختگی

برای حمایت از ققنوس از هشتگ زیر در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید:

#سفیر_ققنوس
تاریخ اجرای کمپین: ۰۱ دی ۱۳۹۷


با ققنوس همراه شوید: