کمپین "کمپین چهارشنبه سوری"
چهارشنبه سوری شاد و اصیل

برای حمایت از ققنوس از هشتگ زیر در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید:

#سفیر_ققنوس
تاریخ اجرای کمپین: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶


با ققنوس همراه شوید: