عضو شوید وارد شوید
اردوی آموزشی تفریحی گردهمایی ققنوس


۰۴ خرداد ۱۴۰۱ | انجمن
نشست خبری انجمن ققنوس "اهدای زندگی"

نشست خبری انجمن ققنوس "اهدای زندگی"


۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | انجمن
هنر، پشتکار و توانایی علی هاتفی ققنوس از آتش برخاسته انجمن ققنوس...

علی هاتفی خواننده جوان و یک ققنوس از اعضای انجمن ققنوس است که چند سال پیش دو دستش را در یک حادثه از دست داده است. علاقه علی به موسیقی و انگیزه او برای انتقال حس موسیقی به ناشنوایان باعث شد تا او ب…


۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | انجمن
1 2 3

با ققنوس همراه شوید: