عضو شوید وارد شوید
تقدیر و تشکر از مدیریت محترم هولدینگ صنعتی گلرنگ توسط رییس ، نایب رییس ،اعضای هیات مدیره و مدیرعامل انجمن ققنوس

انجمن ققنوس در راستای برنامه های خود در تقدیر و تشکر از خیرین همراه ،در جلسه ای از مدیران ارشد گروه صنعتی کلرنگ که سال ها در انجام مسوولیت اجتماعی خود در حمایت از بیماران سوخته ،انجمن ققنوس را یاری ک…


۲۹ آبان ۱۴۰۰ | انجمن
مسابقه کتابخوانی ققنوس

انجمن ققنوس به مناسبت این روز برگزار مینماید:


۲۴ آبان ۱۴۰۰ | انجمن
اهدای شیر به بیماران سوخته بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری

شرکت محترم میهن طی سالهای گذشته اقدام به ارسال شیر به بیمارستان سوانح سوختگی مطهری نموده و هر ماه تعدادی شیر برای تغذیه بیماران سوخته ارسال مینمودند.


۲۸ مهر ۱۴۰۰ | انجمن
1 2 3 4

با ققنوس همراه شوید: