عضو شوید وارد شوید
کف نوشابه و پرتاب آن به سمت حریق کوچک، مانند خاموش‌کننده عمل می‌کند.

کف نوشابه و پرتاب آن به سمت حریق کوچک، مانند خاموش‌کننده عمل می‌کند. کف، روی حریق می‌نشیند و باعث خاموشی می‌شود.


۱۳ تیر ۱۴۰۰ | دیدنی

با ققنوس همراه شوید: