کمپین "کمپین اطلاع‌رسانی انجمن ققنوس برای یکم دی ماه - 1396"
روز ملی - مردمی پیشگیری از سوختگی

برای حمایت از ققنوس از هشتگ زیر در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید:

#سفیر_ققنوس
تاریخ اجرای کمپین: ۰۱ دی ۱۳۹۶


با ققنوس همراه شوید: