انفجاردر پایانه ی شرق تهران

شهری سوزی آتش ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

یک اتاق ده دوازده متری در ایستگاه شرق تهران جهت استراحت کارگران ایستگاه در نظر گرفته شده بودکه شامل یک موکت و چند پتو نیز بوده است و در اثر بی احتیاطی و عدم نظارت شهرداری و کارفرما به دلیلی که هنوز گزارش نشده دچار احتراق می‌شود و از هفت نفری که در اتاق بوده اند شش نفر در اثر سوختگی می میرند و تنها یک نفر از اتاق بیرون میآید که او هم دچار مصدومیت شده است اینکه ایمنی کار بر عهده کارفرما و شهرداری می باشد بر کسی پوشیده نیست

ایمنی هر کاری بر عهده کارفرمایت


عناوین مرتبط

با ققنوس همراه شوید: