عضو شوید وارد شوید
نیروی بیکران خالق

دلنوشته ۰۳ مرداد ۱۳۹۹

باعرض سلام ودرود بی پایان ب همه کسانی ک در دنیای مجازی ودنیای حقیقی با افکارو رفتار نیک وپسندیده ی خود سبب ارامش و آسایش خود ودیگران هستند . همچنین عرض سلام و خداقوت دارم ب تمام ققنوسیهای عزیز ، بخصوص مسئولین محترم انجمن ققنوس .اول جا داره از مسولین محترم انجمن بخاطر اینکه با تلاش بی دریغ خودشون این بستر را فراهم کردند تا هر کسی در هر زمان و مکانی از زندگیه دنیای حقیقی باهر اعتقادی وبا هر شرایطی بتونه با هرتجربه ای ولو اندک پیام مثبت وکارامد خودشو ب گوش دوستان دنیای مجازی برسونه تا برای بهتر زندگی کردن و ایمن بودن از حوادث زندگی از تجربه ی افرادی ک ب دلایل وحوادث مختلف در دنیای حقیقی دچار آسیب دیدگی جسمی والبته روحی شده اند ،استفاده کنند، تشکر صمیمانه وخالصانه داشته باشم ....

همونطور ک همه میدونیم در دنیا هیچ اثرانگشتی شبیه هم نیس وب تعداد افراد کره ی زمین صدا و چهره ی منحصرب فرد وجود داره . پس این بدیهیست ک ب تعداد افراد ساکن در دنیا اعتقاد وباور وجود داشته باشه .اما نکته جالب اینجاست ک با وجود همه ی اختلافات ظاهری و باطنی وحتی با وجود اختلافات اعتقادی تمام آدما دو دسته بیشتر نیستند .مهم نیست کجای این کره ی گلی وبا چ زبانی و رنگی وبا چ آیینی زندگی میکنی .مهم اینه ک در هرلحظه اززندگی چقدرایمان داشته یا چ حد در خودت حظور داشته باشی. من یک نفر از چند میلیارد نفری هستم ک در این دنیا زندگی میکنم وبا همه ی تفاوتهایی ک با دیگران دارم در هر زمان و مکانی اززندگی درهرشرایطی یا هوشیار بودم ،یاغافل .در تمام لحظات زندگی یا در مسیر درست زندگی قرار گرفتم یا از مسیر اصلی خارج شدم . پس بدونه در نظر گرفتن اختلافات رنگ ، گویش و اعتقادات ک همه زیباییهای خلقت هستند ، همه ی ما مخلوق یک خدا هستیم . سخن کوتاه کنم . قصد من از نوشتن این مطالب این است تا ب کمک انجمن محترم ققنوس در دنیای مجازی تجربه ای ک در دنیای حقیقی کردم رو ب گوش کسانی ک برای آرامش ب تجربه دیگران نیاز دارند برسونم . من ب نوبه ی خودم دچار حادثه ای خیییییلی تلخ در زندگی شدم اما ازاین حادثه ی واقعا دلخراش درس بزرگی گرفتم وبعد از در خواست انجمن محترم ققنوس بر آن شدم تا پیامی ب همه دوستان مجازی و حقیقی ارسال کنم . امیدوارم تاثیر هرچند کوچکی را در زندگی کسانی ک این پیام را دریافت میکنند داشته باشم . من ب خوانندگان محترم دوتا پیام دارم ک پیام اولم خطاب ب تمام دوستان است چ کسانی ک بدلیل حوادث مختلف آسیب دیده اند چ کسانی ک دچار هیچ حادثه ای نشده اند . اگر در تمام لحظات زندگی حظور کامل داشته باشیم ودر هر لحظه اززندگی تمام کارهای خود را با حظور در خود انجام دهیم قطعا از اتفاقات بد ایمن خواهیم بود از همه ی دوستان تقاضا میکنم ب این نکته خوب توجه کنید . من بخاطر عدم رعایت این دو نکته خودمو درلیست معلولین کشور قرار دادم .اول حظور نداشتن در لحظه و دوم عجله کردن برای سرعت بخشیدن بکار ، یاانجام کار بااولین راهی ک ب ذهنم رسید . پیامی ک ب دوستان دارم اینه ک برای انجام هررررررررکاری در هرررررررر لحظه اززندگی بدونه اینکه عجله کنید خوب توجه کنید بااولین راهی ک ب دهنتون خطور کرد اون کارروانجام ندید صبر کنید . تا راههای دیگری برای انجام کار مورد نظر ب ذهنتون بیاد و شما بهترین راه رو برای انجام اون کار انتخاب کنید .پس برای انجام هر کاری تا در مرحله ی انتخاب از بین چندین روش قرار نگرفتید برای انجام هیچ کاری عجله نکنید تااسیب نبینید . انشاءالله ......

واما پیام دوم ک روی صحبتم فقط با ققنوسیهای عزیز و همینطور با کسانیست ک در حوادث مختلف بخشی از سلامتی خود رو از دست دادن بخصوص با افرادی هستم ک بعد از حادثه بخاطر آسیب دیدگی ویا ترک شدن از طرف نزدیکان ویا نگاه وقضاوت مردم افسرده هستند . ویا شاید ب دلایل مختلفی دوستان آسیب دیده افسوس گذشته رو میخورن ویا نگران آینده هستند . لازمه بگم ک منم مثل خیلی از شما آسیب خیییییلی جدی جسمی و روحی دیدم و احساساتی چون نگرانی ، ترس و افسوس رو تجربه کردم وکاملا میتونم شما رو درک کنم .اما نکته امیدوار کننده ای تو زندگی فردی و اجتماعی هرکسی وجود داره ک تمام افسوس گذشته و نگرانی آینده رو ازبین میبره و اون قدرت بخشش و مهربانیه خداوند خالقه ک در تک تک لحظات زندگی در اعماق وجود همه ی ماست . فقط کافیه توی هیاهو و شلوغی افکارواحساسات ذهنی اونو پبدا کنیم و خودمونو ب قدرت ونیروی بیکران خالقمون پیوند بزنیم . اونوقت دیگه ن مسئله ای ازگذشته باعث افسوس و ن موضوعی درآینده سبب نگرانی وترس ماخواهد شد . امیدوارم پیامم بدرستی ارسال شده باشه .شادی وعاقبتبخیری شما آرزوی قلبی ماست .دوستدارتان A . SH


با ققنوس همراه شوید: