در جلسات انجمن ققنوس و مسئولان بیمارستان شهید مطهری توافق شد؛

درمان ۱۵ آبان ۱۳۹۵

در این جلسه که با حضور محمد جواد فاطمی رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران سوخته (ققنوس)، رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهری، دکتر مدنی متخصص طب فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر شیرازی و مهندس قریب پناه متخصصین ارتز و پروتز، ایراندوست عضو هیئت مدیره انجمن ققنوس و خانم رحیمی پور مسئول مددکاری بیمارستان شهید مطهری تشکیل گردید، دکتر فاطمی اقدامات به عمل آمده مصوبات جلسه اول را بیان نمود و بعد از بحث و مذاکره از جمله دکتر مدنی پیشنهاد دادند که با توجه به شرایط سنی مددجو بهتر است ابتدا توانبخشی را بر روی پاهای وی انجام داد و حداقل به مدت ۶ ماه اقدامات فیزیوتراپی و کار درمانی انجام شود و متخصصان پروتز پیشنهاد پروتز یک دست مکانیکی را همزمان مطرح نمودند که در نهایت مقرر شد:

۱- مددجو به تهران منتقل و در بیمارستان نور افشار وابسته به هلال احمر بستری تا امور کار درمانی و فیزیوتراپی قبل از پروتز دست انجام گردد. ۲- همزمان یک دست مکانیکی ترجیحاً دست راست (اگر راست دست بوده) تهیه و اقدامات لازم به عمل آید. ۳- مسئولیت ساخت دست مکانیکی مددجو به عهده حاج آقائی از دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران گذاشته شد که با معرفی نامه دکتر شیرازی اقدام خواهد شد. ۴- تیم توانبخشی علی هاتفی شامل: فیزیوتراپ و کار درمان از بیمارستان نور افشار و ارتوپدی فنی تحت مدیریت مهندس قریب پناه از بنیاد جانبازان و در مجموع این تیم با مسئولیت و سرپرستی دکتر مدنی متخصص طب فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی ایران اقدام می نماید.

- معرفی علی هاتفی توسط انجمن ققنوس به بیمارستان نور افشار جهت افزایش توانایی کار کردن پاها - تقبل تمامی هزینه های اموزش و رفت و امد و درمان علی هاتفی و خانواده ی ایشان در بیمارستان نور افشار تا یادگیری کامل توانایی توسط انجمن ققنوس - امانت نگه داشتن مبلغ واریز شده برای تهیه دست برای علی هاتفی نزد انجمن ققنوس - برگزاری جلسات تصمیم گیری با حضور متخصصین در خصوص زمان مناسب تهیه دست به دلیل عدم تحمل وزن دست مکانیکی در حال حاضر - برگزاری جلسه جهت تصمیم گیری برای باز کردن حساب مستقل روزشمار برای علی هاتفی در آینده

بنابراین گزارش، در سومین جلسه تصمیم گیری در خصوص پروتز دست علی هاتفی ۱۴ ساله که دستانش را از ناحیه کتف از دست داده است با حضور خانواده بیمار و ریاست بیمارستان شهید مطهری و نمایندگان انجمن ققنوس در تاریخ ۱۹ آبان ۹۵ برگزار و مصوباتی بین بیمارستان شهید مطهری و انجمن ققنوس و خانواده بیمار علی هاتفی توافق و امضا گردید.


با ققنوس همراه شوید: