ویزیت رایگان بیماران سوختگی درانجمن حمایت ازبیماران سوخته(ققنوس)

انجمن درمانی حمایت ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

ماهانه درانجمن ققنوس بیماران آسیب دیده ازسوختگی به صورت رایگان ویزیت شده وتحت مشاوره درمانی وروانی قرار می‌گیرند.

بنابه گزارش روابط عمومی انجمن ققنوس به منظور ایجاد تسهیل دردسترسی به مشاوره‌های درمانی و روانی، انجمن حمایت ازبیماران سوخته (ققنوس)به صورت منظم اقدام به برگزاری ویزیت‌های رایگان با پزشکان ومتخصصین مرتبط می نماید. بنابراین گزارش کلیه بیماران سوختگی که در سراسرکشورنیاز به مشاوره دارند می توانند طی تماس باواحدمددکاری انجمن باشماره تلفن ۰۹۳۳۱۷۳۹۸۵۱ جهت ویزیت رایگان انجمن ققنوس مراجعه نمایند

لازم به ذکر است در تاریخ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ تعداد ۱۰ بیمار سوخته که نیاز به مشاوره درمانی داشتند توسط آقای دکتر فاطمی موسس انجمن ققنوس ویزیت شده ومراحل ادامه درمان ایشان تشریح و برای ادامه درمان به مراکز درمانی وتوانبخشی مختلف معرفی شدند

این بیماران با ارائه معرفی نامه انجمن ازتسهیلات تخفیف خدمات درمراکز مذکور بهره مند می شوند.


با ققنوس همراه شوید: