جلسه هم اندیشی مسئول کمیته بازتوانی انجمن ققنوس با تعدادی از ققنوسی های عزیز

انجمن ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

جلسه هم اندیشی کمیته بازتوانی در روز چهارشنبه مورخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید. این جلسه با اهداف ذیل برگزار و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۱- شنیدن نظرات ایشان درباره نحوه تعامل افراد دچار سوختگی انجمن و آشنایی بیشتر با خدمات متفاوتی که انجمن ارائه می‌دهد

۲- چگونگی ارتقا این ارتباط و مشارکت بهتر ققنوسی ها در فعالیت هایی نظیر اردوها (بازتوانی اجتماعی) و کلاسهای مهارت آموزی یا برگزاری گروه درمانی برای خانواده هایی که یکی از فرزندان یا والدین دچار سوختگی شده (بازتوانی روانی)

۳- بررسی پیشنهادات و اولویت بندی برنامه ها و فعالیت های انجمن ققنوس با توجه به نیازهایی که از طرف گروه هدف، مطرح میشود

۴- همچنین در این جلسه، درباره اولویت ققنوسی های جوان برای کاریابی و انجام جراحی های ترمیمی، صحبت شد

در عین حال، مشکلات هزینه کرد برای بعضی خدمات، مطرح شد


با ققنوس همراه شوید: