شمال گردی یک روزه بیماران سوخته

بازتوانی ۲۱ مهر ۱۳۹۸

به همت انجمن ققنوس تور یکروزه بیماران سوخته برگزارشد این تور یک روزه سراوان (گيلان) بهانه ای برای ققنوسیان شد، تا لحظاتی شاد در کنار هم باشند و پای درد و دل همدیگر بنشینند.


با ققنوس همراه شوید: