عضو شوید وارد شوید
داستان افراد سوخته
نبض زندگی

حدودآبان ماه سال ۱۳۹۱،.من در حسابداری مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری به عنوان مسوول درآمد بیمارستان وهمسرم به عنوان کارپرداز مشغول خدمت بودیم.


۰۳ مرداد ۱۳۹۹ | دلنوشته
1 2

با ققنوس همراه شوید: